FUTEJ: Liability for Damage Caused by a Defective Product

Liability for Damage Caused by a Defective Product   FUTEJ: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom