FUTEJ: Irregular Terms in Commercial Relationships

Irregular Terms in Commercial Relationships   FUTEJ: O neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch