Daniel Futej/PPS/Eduard Chmelár

Eduard Chmelár o návšteve v PPS

PRIESTOR NA ZVYŠOVANIE PLATOV JE OBROVSKÝ

Dnes som navštívil jednu z našich najväčších strojárskych fabrík s dlhou tradíciou, Podpolianske strojárne v Detve. Prijal ma generálny riaditeľ firmy Michal Sýkora a šéf tunajších odborov Stanislav Ľupták ma previedol po výrobnej hale. Po návšteve s uspokojením konštatujem, že PPS sú pozitívnym príkladom, ako môže vyzerať prosperujúca firma so silnými odbormi. Priemerný plat zamestnancov strojární (bez manažmentu) prekročil 1136 eur, všade je čisto, robotníci majú rôzne benefity. Nie je to samozrejmosť.

Ako populizmus formuje imigračné politiky v členských štátoch EÚ

Vyučený zvárač Stanislav Ľupták vedie odbory v PPS už 25 rokov, prežil s nimi najťažšie obdobie, keď sa fabrika dostala v roku 2003 do konkurzu a hrozil jej zánik. Aj jeho zásluhou tu robotníkov nezdierajú z kože. Nikto im však nič nedá zadarmo, je to neustály zápas. Moje sympatie si tento odborársky predák získal aj úspešným občianskym odporom proti ťažbe zlata kyanidom, ktorú v oblasti plánovala cyperská firma a ktorá by dramatickým spôsobom zaťažila životmé prostredie. Dnes je stále aktívny a spochybňuje tvrdenia vlády, ktorá sa rada chváli zákonníkom práce ústretovým voči zamestnancom. Tvrdí, že je to beletria a že vymožiteľnosť práv zamestnancov je v skutočnosti veľmi nízka. Ak za prekročenie rýchlosti dostanete ihneď blokovú pokutu, prečo podobne nepostupuje inšpektorát práce voči zamestnávateľom porušujúcim zákon?

Daniel Futej: Príhovor Podpoliansky strojár 1/19

V porovnaní so západnou Európou sú odbory na Slovensku stále veľmi slabé. Situácia v PPS je názornou ukážkou, ako veľmi môže zamestnamcom pomôcť kvalitná odborová organizácia. Potvrdzuje aj naše presvedčenie, že priestor na zvyšovanie platov je na Slovensku veľký. Napokon, ak by sme chceli zachovať rovnaký pomer medzi produktivitou práce a platmi, ako je priemer v Európskej únii, platy na Slovensku by museli narásť na dvojnásobok. Veľké firmy by už dnes nemali nijaký problém s minimálnou mzdou aj vo výške 1000 eur. A drobných podnikateľov nenecháme v štichu. Namiesto stimulov pre zahraničných investorov socialisti zavedú program investičných stimulov pre malé a stredné podniky, ktoré preukážu schopnosť vytvárať pracovné miesta za menšie náklady pre štát, ako je to v prípade veľkých zahraničných investorov. Ale nedovolíme, aby sa na robotníkov zabúdalo, aby si vlastníci plnili vrecká na ich účet. Koniec výhovoriek, koniec lacnej práce na Slovensku!

Novela Obchodného zákonníka kladie dôraz na zodpovedného podnikateľa, tvrdí Daniel Futej

SÚVISIACE

Prezentácia PPS 2019

Daniel Futej

Futej & Partners: International Practice Group konferencia v Bratislave

Daniel Futej